Liệu Pháp Huấn Luyện Não

Liệu Pháp Huấn Luyện Não hay Phản Hồi Thần Kinh là một quy trình an toàn, được nhiều bác sĩ lâm sàng chấp nhận cho việc điều chỉnh các cơ chế phản hồi tích cực, và giúp kết nối trong não. Trong những năm gần đây, nền tảng khoa học của Liệu Pháp Phản Hồi Thần Kinh đã phát triển theo cấp số nhân và đã giúp nhiều bệnh nhân bị các bệnh rối loạn tâm thần khác nhau.

Liệu Pháp Phản Hồi Thần Kinh đã cách mạng hóa y tế hiện đại với các quy trình điều trị hiệu quả giúp giảm căng thẳng, tăng trưởng tính sáng tạo và cải thiện sức khỏe. Liệu pháp này áp dụng các mô phỏng nghe nhìn với những phần thưởng tượng trương, và nhờ vậy nó cải thiện sự kết nối trong não. Điều này dẫn tới việc não bộ kiêng cữ các kích thích có hại và cũng giúp điều chỉnh những hoạt động não tích cực với năng suất cao hơn.

  • Black YouTube Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon

©2020 by Regenerative Medical Group